Välkommen till Långedragsjullen J10

 

Register över J10

 
Hjalmar Olsson fick uppdraget av Långedrags Segelsällskap att rita J10 år 1941.
Det blev en entypsbåt som utgick från samma ritning med viss komplettering med åren.
Många båtbyggare var inkallade under kriget eller var tvungna att bygga minsvepare till
försvaret.

Det lär ha varit Landshövding Malte Jacobsson som såg till att J10 kunde byggas, för att
skapa arbete åt yngre och äldre båtbyggare i Bohuslän. Den första J10:an var utlottningsbåt
år1942 för LSS. Sedan dess har det byggts 602 st. J10:or men bara 55 av dem är registrerade som seglande i dag.

Under kriget gick hela järnvägsvagnar fullastade med J10:or till Stockholm. Beställare var
bl.a. Kungliga Motorbåtsklubben. Det fanns ingen bensin att köpa till motor-båtarna, för att
ta sig ut till öarna i Stockholms skärgård. Då började man segla J10 i stället. Sedan blev J10
en stor kappseglingsklass och en mycket populär ungdomsbåt.
 
 
 

www.julleregister.se