2.  Patrik Petterssons glasplåtar 101-200

101.

102.

103.

104.  Patrik Pettersson och Ester.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.  Agda Pettersson i mitten.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.  Astrid på Jullen "Britas" däck. Tidigt 1930-tal.

139.  Lennart Pettersson och okänd man.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.  John Edvard Larsson med son ?  Två söner var till sjöss. De lär ha omkommit. (Se 287).

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.                    192. (saknas)

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

                                                                     Fortsätt titta :  201-300 


www.julleregister.se