J22 nr 48


J22 nr 48 "Papilla" ritades av Tage Hellman och amatörbyggdes 1952 av Elon Löfström
i Mölndal.
 Han byggde den till sig själv. Längd : 6,90 m. Bredd : 2,40 m. 

Båten hette "Anna" men var registrerad i SXK 1954-57 som "Sunnan II" med ägaren Leif Bratt,
1959-61 med ägaren G.Bratt, 1965-68 som "Papilla" med ägaren B.Steyner, 1972-74, 1976-85
som "Papilla" med ägare Bo Skarp. 

Ägarlängd :
1952-1954?     "Anna"            Elon Löfström  Mölndal
1954-1957       "Sunnan II"     Leif Bratt
1959-1961       "Sunnan II"     G.Bratt
1965-1968       "Papilla"          B.Steyner
1972-1985       "Papilla"          Bo Skarp
?                        ?                     ?       

Var J22 nr 48 "Papilla" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se