J22 nr 45


J22 nr 45  ritades av Tage Hellman och byggdes 1952 vid Bröderna Karlsson och söners
Båtvarv i Svineviken
, Orust.  Förste ägare var Direktör H.Hamberger VD i Svenska Kullager-
fabriken i Göteborg.  

Ägarlängd :
1952-?          ?           H.Hamberger  Göteborg
?                   ?            ?    

Var J22 nr 45 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se